ייסורים ממרקים – פרשת אחרי מות קדושים

אחת ממצוות יום הכיפורים היא לקחת שני שעירים שעיר אחד מוקרב כקרבן ומכונה "שעיר לה' " ושיער שני הנושא עליו את עוונות בני ישראל ונשלח למדבר המכונה שעיר המשתלח או שעיר לעזאזל.

"וְהִקְרִ֤יב אַהֲרֹן֙ אֶת־הַשָּׂעִ֔יר אֲשֶׁ֨ר עָלָ֥ה עָלָ֛יו הַגּוֹרָ֖ל לַיקֹוָ֑ק וְעָשָׂ֖הוּ חַטָּֽאת … וְסָמַ֨ךְ אַהֲרֹ֜ן אֶת־שְׁתֵּ֣י ידו יָדָ֗יו עַ֨ל רֹ֣אשׁ הַשָּׂעִיר֘ הַחַי֒ וְהִתְוַדָּ֣ה עָלָ֗יו אֶת־כָּל־עֲוֹנֹת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־כָּל־פִּשְׁעֵיהֶ֖ם לְכָל־ חַטֹּאתָ֑ם וְנָתַ֤ן אֹתָם֙ עַל־רֹ֣אשׁ הַשָּׂעִ֔יר וְשִׁלַּ֛ח בְּיַד־אִ֥ישׁ עִתִּ֖י הַמִּדְבָּֽרָה: וְנָשָׂ֨א הַשָּׂעִ֥יר עָלָ֛יו אֶת־כָּל־עֲוֹנֹתָ֖ם אֶל־אֶ֣רֶץ גְּזֵרָ֑ה וְשִׁלַּ֥ח אֶת־הַשָּׂעִ֖יר בַּמִּדְבָּֽר" (פרשת אחרי מות טז, ט, כא-כב).

כדרכנו ננסה ללמוד ממצות השעירים תובנות והדרכות מעשיות לחיינו אנו.

אל תהי רשע בפני עצמך (אבות ב, יג)

עבודת יום הכיפורים בכלל ומצוות השעירים בפרט מטהרות אותנו הן מן ההיבט הלא מודע והן מן ההיבט המודע, כאשר אנו רואים את השעיר הנושא עליו את עוונותינו נשלח אל "ארץ גזירה" אנו חשים הקלה, חשים אנו כיצד עוונותינו מתנתקים מאיתנו והולכים "לאיבוד", דבר זה מאפשר לנו לפתוח דף חדש בחיינו.

כאשר אנו מזהים את מעשינו הרעים עם אישיותנו, זה חוסם אותנו מלהתפתח, לשאוף גבוה ולהרשות לעצמו להיות אנשים טובים ורוחניים יותר, שהרי אם אנו כאלה "רעים" מי אנחנו שנעיז לשאוף לגדולות? ובנוסף זה מכניס הרבה עצבות וחוסר תקווה לחיינו.

לשם כך, נתן לנו הקב"ה מתנה גדולה, והיא האפשרות לפתוח דף חדש בחיינו, אפשרות זאת נקראת "תשובה".

"אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו" (רמב"ם הלכות תשובה פרק א, ג)

אולם, בכדי שהתשובה תעשה את פעולתה בתודעתנו ונראה ממנה פירות גם להבא, אנו צריכים לדעת כי החטאים הינם חיצוניים לאישיותנו בעוד שהטוב הוא פנימיותנו ועצמיותנו. ובעשיית תשובה אנו מבקשים לשוב לעצמנו למי שאנו באמת.

ללא ידיעה והבנה זו, אנו עלולים לחשוב כי התשובה היא "טובה" שנעשית עמנו, אולם נשארנו אותם "אנשים רעים" (הגישה הנוצרית למושג התשובה). מי שחושב כן, מהר מאוד יחזור לסורו, שהרי מי שחושב שהוא רע יתנהג בהתאם במקודם או במאוחר.

על כן, כתב הרב קוק כי הלימוד (שהרבו להדגישו בספרי החסידות) שהאדם מורכב משתי נפשות, נפש אלוהית השואפת למוסר וטוב, ונפש בהמית הדואגת להישרדות היום יומית (ועיוורת למוסר), הנו:

"אחד מהיסודות היותר נכבדים להארת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש, והשביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים השלמים". (אוה"ק ח"ג, שתי הנפשות אות ה, עמ' רלה)

וזאת מאחר ועל-ידי לימוד זה:

"מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית, ובזה שופט הוא את עצמו בצדק". (שם).

כלומר, הלימוד שהאדם מורכב משתי נפשות, נפש אלוהית השואפת לערכים מוסר ורוחניות, ונפש בהמית העיוורת למוסר ודואגת להישרדות היום יומית כמו כל בעל חיים על פני האדמה, מרגילה את האדם לראות את עוונותינו הנובעים מנפשו הבהמית כחיצוניים לעצמיותו, שהיא הנפש האלוהית, ובכך דן האדם את עצמו לטובה.

ניתן לומר ששני השעירים מבטאים את שתי סוגי הנפשות – השעיר לה' כנגד הנפש האלוהית השואפת מעלה מעלה המוכנה להקריב עצמה לאידיאלים גבוהים יותר, והשעיר לעזאזל כנגד הנפש הבהמית הנושאת על עצמה את העוונות והייסורין הבאים בעקבותיהם.

עבודת יום הכיפורים, התשובה, ההיטהרות, היא להזדהות עם נפשנו האלוהית ולרחק את נפשנו הבהמית. ועל כן, השעיר לה' (כנגד הנפש האלוהית) עולה כקורבן – לשון קירוב. והשעיר לעזאזל כנגד הנפש הבהמית משולח לעזאזל.

חביבין עליך ייסורין?

עוד מוסיף הרב קוק וכותב, כי הבנה זו שהיננו מורכבים משתי נפשות, יכולה לסייע לנו להתקדם מוסרית ו"למצוא קורת רוח" הן בזמנים של טובה והן בעיתות צרה ל"ע.

וזאת על ידי כך, שבשעת שלווה וטובה נקשר את רעיוננו בנפשנו האלוהית לטפחה ולהרחיבה לטובה, ננצל את הזמנים הטובים כתנופה לעלייה, ובשעת ייסורין וצרה ל"ע נכוון למירוק וזיכוך נפשנו הבהמית. וז"ל:

"הלימוד שהאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו, משתי נפשות, נפש טובה אלהית, ונפש רעה בהמית, הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים להארת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש, והשביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים השלמים. האדם יוכל למצא קורת רוח תמידי על ידי זה, בין בשעת שלותו, בין בשעת יסוריו, כשהטובה מתרחבת, הרי הוא מקשר את רעיונו בהנפש האלהית, להרחיבה להרימה ולחזקה. וכשהמצוקה מתגברת הוא משים פנים אל הנפש הרעה הבהמית, לצחצח את זוהמתה, לשמח במה שהיא מתיסרת ועל ידי זה מטהרת, מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית, ובזה שופט הוא את עצמו בצדק. והשאיפה להפוך את הטבע של הנפש הבהמית לעילוי לטובה וזיכוך היא חטיבה של עבודה חשובה, שהאדם מרגיש תמיד בכל עומק הוייתו את נחיצותה, ובזה ימצא את עצמו תמיד עובד עבודה מועילה, צריכה לו ולעולם, בכל עבודות הקודש, שכולן עולות לזיכוך כל הנדרש לזכך". (שם)

ונסביר, כידוע ייסורין מסוגלים לרכך ולעדן את לב האדם, להפוך אותו לאדם טוב יותר, רגיש יותר, בעל ענווה שמתחשב בסובבים אותו ויודע להפריד בין עיקר לטפל, לאדם שנשמתו מאירה בקרבו, כדברי הזוהר:

"רב מתיבתא נחית וגלי ממה דשמע לעילא מלה חדא גלי ולא יתיר, אעא דלא סליק נהוריה יבטשון ביה ואנהיר, גופא דלא סלקא ביה נהורא דנשמתא יבטשון ביה ויסלק נהירו דנשמתא ויתאחדון דא בדא לאנהרא …" (זוהר כרך ג, שלח לך דף קנו ע"ב)

(תרגום חופשי: ראש הישיבה, עלה לשמים ושירד גילה מה ששמע שם, דבר אחד ולא יותר, והוא, שפתילה שלא נאחז בה האור יבטשו אותה ואז יאחז בה האור, וכן הוא באדם שלא נאחז בו אור הנשמה, יבטשו אותו (ייסורין גופניים) ויאחז בו האור, וע"י כך תתאחד נשמתו בגופו).

אולם, כל זאת בתנאי שהאדם מקבל את הייסורין בהכנעה, בהבנה כי גם זו לטובה. על כן, מסופר בתלמוד שחכמים היו שואלים את החולה "חביבין עליך ייסורין"? (מסכת ברכות דף ה, ע"ב), כלומר, האם אתה מקבל את הייסורין בהבנה ומבין שגם בהם טמונה טובה ? כמובן, שאיננו חפצים בזיכוך בדרך של ייסורין, כפי שהתפלל רבא:

"יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא אחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורין וחלאים רעים". (מסכת ברכות דף יז ע"א)

אולם, כאשר הם באים ל"ע צריך לדעת לנצלם לעילוי וזיכוך. ולדעת כי גם הם הינם לטובה. בנוסף לכך, בהבנה זו יש בכדי להקל עלינו רבות, שהרי הכאב הנפשי, הדכדוך, הכעס והטרוניה הבאים בעקבות קשיים וייסורין למיניהן מנפחים ומגבירים את הקושי בצורה ניכרת, כדברי התלמוד:

"והאמר רב: אנחה שוברת חצי גופו של אדם, שנאמר ואתה בן אדם האנח בשברון מתנים וגו', ורבי יוחנן אמר: אף כל גופו של אדם, שנאמר והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח ואמרת אל שמועה כי באה ונמס כל לב וגו'! " (מסכת ברכות דף נח ע"ב)

על כן, הדרך הנכונה ביותר היא להפנים שהכל לטובה ולנצל גם את הזמנים הקשים לעלייה מוסרית ורוחנית.

"תנו רבנן: עלובין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין – עליהן הכתוב אומר ואהביו כצאת השמש בגברתו". (מסכת שבת דף פח ע"ב)

"שמחים ביסורים, בידעם שהיסורים הם הם שלוחי אל עליון החונן ומרחם, הטוב ומטיב, המנהיג בחסדו כל דור, ומעלה ומצחצח את יצוריו מכל סיג וקדרות, להאירם באור חיי האמת המוחלטים. עליהם הכתוב אומר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו" (עין איה שבת ב, פרק תשיעי, פסקה פג).

 

 

השאר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s